donderdag
24 april 2014
RadioVisie.eu > Actueel > VRM publiceerde het jaarverslag van 2011
VRM publiceerde het jaarverslag van 2011
vrijdag 6 april 2012
De Vlaamse Regulator van de Media publiceert het jaarverslag van 2011. Jaarlijks brengt het VRM een verslag uit van het afgelopen jaar met daarin een overzicht van de werkzaamheden van de Regulator, nieuwe mediaregelgeving en de binnengelopen klachten en meldingen van inbreuken op de regelgeving.

Ook wordt aandacht besteed aan de interne werking van de VRM en worden enkele nieuwe uitdagingen, bedenkingen en aanbevelingen geformuleerd. De meeste beslissingen die de VRM in 2011 nam handelden over ‘commerciële communicatie’ zoals het uitzenden van alleenstaande reclameboodschappen, sponsorvermeldingen bij een journaal en de herkenbaarheid van televisiereclame en productplaatsing.

Binnen de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen stonden de technische maatregelen centraal die moeten waarborgen dat minderjarigen geen programma’s kunnen bekijken die schade kunnen toebrengen aan hun fysieke, mentale of zedelijke ontwikkeling. De interne werking van de VRM werd door een audit als heel goed geëvalueerd.

RADIOVERGUNNINGEN UITGEREIKT

In 2011 werden door het VRM 119 zendvergunningen toegekend of gewijzigd. Hierbij werden ook 22 tijdelijke zendvergunningen gerekend. Het valt de VRM op dat hier steeds meer vraag naar is. Hierop kan echter niet altijd ingegaan worden.

Een toelichtingsdocument met alle informatie hieromtrent werd ter beschikking gesteld op de website van de VRM. Ook moet de DVB-H technologie niet meer verplicht door een omroep gebruikt worden.

In de praktijk bleek namelijk geen enkele dienstenverlener nog geïnteresseerd in het aanbieden van omroepdiensten via deze technologie. In 2011 ontving de VRM geen klachten tegen een radio-omroeporganisatie. Wel werden door de VRM zelf enkele procedures opgestart.

* Raadpleeg HIER het volledige jaarverslag.

Info:
JLSA - REC Radiocentrum

Reageer op dit bericht

Naam: *

E-mailadres:
Reactie: *
captcha test Type de code over: *
Verzenden »

Reacties


Reactie van MM op vr 6 apr 2012 om 17:17
PS: Nu het grootste gedeelte van de lokale radio's al bij een keten aangesloten is en het dus nog nauwelijks de moeite loont, doet de VRM de aanbeveling om bij toetreding tot een keten de achterliggende onzichtbare geldtransacties waarmee dit dikwijls gepaard gaat, voortaan beter te gaan controleren.
Hoe dan ook, bestuurders die nog snel iets willen verdienen aan de toetreding van hun radiostation tot een keten, kunnen zich dus misschien maar beter haasten...
Reactie van MM op vr 6 apr 2012 om 17:06
In het VRM rapport valt ook te lezen dat er in 2011 van de 289 lokale radio's nog slechts 82 onafhankelijk waren.
Al de andere lokale radio's zitten bij één of ander keten.
Als het zo blijft verder gaan, blijven er binnen afzienbare tijd nauwelijks nog onafhankelijke lokale radio's over.
Maar dat is wellicht al jaren de politieke bedoeling...
  

Bezoek onze nieuwe website!

© 2014 RadioVisie.eu | ontworpen, ontwikkeld en gehost door movemedia
Alle online geplaatst materiaal is ter beschikking gesteld van de copyrighthouder(s), of werd van openbare bronnen van het internet gehaald. Niet in alle gevallen is duidelijk of op teksten, foto's, logo's en/of illustraties copyright rust. Diegenen die menen recht te kunnen laten gelden, worden verzocht om contact op te nemen, waarna 'gewraakte' items per direct worden verwijderd, indien daarom wordt gevraagd. Onterecht geplaatste items kunnen nooit tot een financiële vergoeding leiden. Personen die artikelen of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. Details tot de aansprakelijkheid van RadioVisie.eu vindt u HIER.